Szefem Kancelarii Adwokackiej, a zarazem zespołu prawników jest Mecenas Jakub Michalski , wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu pod nr 3847. Poprzednio Mecenas Jakub Michalski był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Jakub Michalski jest absolwentem studiów dziennych na kierunku "Prawo" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentem studiów dziennych na kierunku "Administracja" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Mecenas Michalski ukończył również studia w zakresie prawa i polityki europejskiej na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Podatki - Doradztwo Podatkowe" na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był słuchaczem University of Cambridge na kierunku "Introduction to English and European Union Law", oraz Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Mecenas Jakub Michalski ukończył kilkadziesiąt kursów, staży i szkoleń z zakresu prawa.

Mecenas Jakub Michalski ma ponad 10-letnie prawnicze doświadczenie zawodowe, które nabywał pracując w kancelariach adwokackich, radcowskich, doradców podatkowych oraz w sądach. Początki praktyki zawodowej związane były ze stanowiskami kierowniczymi w organach administracji rządowej, następnie na stanowisku prawnika korporacyjnego, poprzez pracę w jednej z firm doradczych Wielkiej Czwórki aż po pracę w kancelariach prawnych.

Mecenas Michalski jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediatorem certyfikowanym Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, mediatorem stałym w sprawach cywilnych i gospoarczych z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediatorem karnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, mediatorem Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz mediatorem stałym Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Porozumieniu Rzeczoznawców BOMIS®-u.

Mecenas Michalski jest wpisany na listę adwokatów udzielających pomocy prawnej dla cudzoziemców, którą prowadzi Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jest także wpisany na listę osób uprawnionych do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, która to lista jest prowadzona przez Ministra Skarbu Państwa.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług Kancelarii po uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie lub pocztą elektroniczną.