Slide background

Odpowiedzialna i niezawodna pomoc prawna, zawsze na czas!

W trosce o poczucie bezpieczeństwa naszych klientów Kancelaria Adwokacka
jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywanego zawodu adwokata.

Oferta

Klienci indywidualni

W naszej kancelarii uzyskają Państwo kompleksową i profesjonalną pomoc prawną. Naszym zadaniem jest reprezentowanie Klientów przed sądem oraz różnego rodzaju organami administracji publicznej. Kancelaria to również miejsce, w którym uzyskają Państwo opinie prawne, wnioski, podania, projekty umów...

czytaj więcej

Obsługa prawna firm

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Nasza Kancelaria świadczy usługi oparte na stałej współpracy. Oferujemy doradztwo prawne oparte na trzech możliwych systemach...

czytaj więcej

Szkolenia prawne

Kancelaria opracowuje oraz prowadzi szkolenia dedykowane przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej i obejmujące wiedzę stanowiącą podstawowe narzędzie w codziennej pracy zawodowej. Szkolenia prawne cieszą się ogromnym uznaniem dzięki umiejętności...

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz.U.2011.41.213 ze zm.), jako adwokat Jakub Michalski jest uprawniony do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego które obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie...

czytaj więcej

Częste pytania

Co to jest nakaz zapłaty? Czy dzięki niemu mogę szybciej otrzymać pieniądze z zaległej faktury?
Tak, nakazem zapłaty można stosunkowo szybko wyegzekwować roszczenie z niezapłaconej faktury. Niezbędne jest do tego złożenie pozwu do sądu.
Czy w każdej sprawie możliwe jest złożenie skargi do sądu administracyjnego?
Co do zasady w każdej sprawie, w której otrzymaliśmy decyzję organu II instancji, możemy wnieść skargę do sądu administracyjnego. Czasami także możliwe jest wniesienie skargi na bezczynność organu, czyli wtedy gdy organ nie wydaje nam decyzji, mimo że powinien.
Czy za przechodzące przez moją działkę wodociągi, gazociągi i przewody elektryczne należy się mi wynagrodzenie?
Tak, należy w tym celu wytoczyć powództwo o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Zapłata należy się nawet do 10 lat wstecz od złożenia pozwu.

Jak pracujemy?

System rozliczenia zryczałtowanego.

W tym systemie wynagrodzenie określane jest z góry poprzez ustalenie konkretnej kwoty miesięcznego wynagrodzenia.

Zasady rozliczeń

Newsletter

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług Kancelarii po uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie lub pocztą elektroniczną.